ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Една от главните задачи, заложени  в проекта е участието на учениците в доброволчески дейности. Идеята се основава на факта, че 2011 година е обявена за Европейска година на доброволчеството. В Календарния план на проекта са заложени такива дейности. Някои други  идеи могат да възникнат и да бъдат изпълнени по време на проектната работа.

Повече информация може да се прочете ТУК , ТУК и ТУК

В менюто вляво е публикувана информация за дейностите в класовете.

Учениците от 3 "Б" клас с кл. ръководител: Нели Бакърджиева изработват плакат, посветен на доброволчеството с надслов:

  "Доброволчеството  е работата на сърцето!"

<a data-cke-saved-href="https://slideful.com/v20120622_0024242659078987_pf.htm" href="https://slideful.com/v20120622_0024242659078987_pf.htm">View the slide show</a>

 Учениците от 4 "в" клас с кл. ръководител Елисавета Иванова изработват плакат на тема: Доброволчеството

"Да подадем ръка, за да помогнем доброволно на растенията, на животните, на хората, на планетата!"

Лого - Европейска година на доброволчеството - 2011

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.