ГОДИШНА ИЗЛОЖБА

Годишната изложба бе осъществена на 18 май 2012 г. във фоайето на Дом на нефтохимика. Рисунките представят цялостната творческа работа на учениците от паралелките с разширено изучаване на изобразително  изкуство и техните преподаватели: Елена Кулева 1- 4 клас и Тодор Жеков 5-7 клас.

"Клик" върху изображението, за да се разгледа фотогалерията.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.