ЕСЕНЕН ФЕСТИВАЛ

 На 30.11.11 г. от 18:00 часа в Училищния спортен салон се проведе фестивал "Есен" - първата масова инициатива, свързана с проекта от "От сянката към светлината". В него участваха учениците от Клуб "Театър", Вокална група "Усмивка", ученици от хореографските паралелки. Представянето на всички участници беше блестящо!

 

ВИДЕОКЛИП, ПУБЛИКУВАН ОТ ПАРТНЬОРСКОТО УЧИЛИЩЕ В РУМЪНИЯ

"ЕСЕННИ ВЕЧЕРИ"

SEZATOARE DE TOAMNA

 

ВИДЕОКЛИП ОТ СЛОВАКИЯ

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.