КОНКУРС ЗА ЛОГО 

в нашето училище                  към уводната страница ТУК

      В края на месец октомври се проведе училищен конкурс за изработване на лого на проекта. В него взеха участие учениците от начален етап и учениците от V до VII клас, които учат в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Преподавателите Елена Кулева, Тодор Жеков и началните учители бяха в помощ на младите художници с разясняване на задачите, свързани със създаването на проект за лого. Символите, които трябва да присъстват са знамената на държавите-партньори и изображения, свързани с дейностите по проекта - театър, музика, танц, изобразително изкуство. Формата и съдържанието трябва да бъдат израз на вътрешния усет за симетрия, композиция, колорит.

     Най-добрите предложения бяха представени на първата работна среща на партньорите в Румъния. Рисунките с проектите за лого бяха избрани от комисия от членове на Училищния екип за управление на проекта. Рисунките с идеи за лого ще бъдат изложени на една общоучилищните прояви, свързани с проекта. Достойно се представихме с рисунките за лого на проекта на следните ученици:

  

Име на ученика

Клас

1.

Йоана Желязкова

VI "a"

2.

Нур Мехмедали

III "в"

3.

Емануела Аврамова

III "a"

4.

Евелина Премянова

 VI "а"

 

  

 

                                        

На работната среща в Румъния се проведе дискусия във връзка с избора на официално лого на проекта. Партньорите от Полша, България, Словакия и Великобритания представиха проекти, изработени от деца от 7 до 14 год. възраст. Основните съображения, при обсъждането бяха следните:

1. Дали ще бъде добре логото да е с малки размери?

2. Колко ефективно ще въздейства на погледа?

3. Дали то представя проекта?

4. Би ли могло логата да бъдат комбинирани в едно ?

5. Важно ли е да бъдат комбинирани флаговете на партньорските държави?

6. Би ли могло всяка държава да поддържа нейно собствено лого?

 

Всяка пратньорска държава представи обяснение защо смята, че техният избор на дизайн е добър. Силните страни, които бяха посочени са:  опростен дизайн, съдържанието се отнася идеята - "От сянка към светлината", включва всички дейности по проекта, обединява всички страни-партньори чрез използването на знамена и др.

 

По-долу са публикувани предложенията за лого от другите партньорски училища. Логото, представено от Словакия, бе избрано за официално лого на проекта, което ще се използва в документи и при реклама.

ОФИЦИАЛНО ЛОГО  НА ПРОЕКТА

 

 

                                              Към уводната страница ТУК