БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

    Инициативата бе осъществена на 21 декември 2011 год. по повод настъпващите Коледните празници, подчинена на задачите, залегнали в Календарния план на училището и проекта и със съдействието на Училищното настоятелство. По традиция се организира в Училищния спортен салон. На събитието присъстваха ученици, родители, гости, медии. Преди провеждането на Кулинарния базар Клуб "Коменски" обяви конкурс за най-добре украсена класна стая и изработване на табла, посветени на идеите на доброволческата дейност.

    Изложбата-базар бе открита с Коледен концерт, в който участваха Вокална група "Усмивка" и Представителен хор (момчетата от 4 "в"клас), коледни и сурвакарски песни и пожелания, танци на учениците от хореографските паралеки. Творчески екип: Д. Генчева, В. Маврова, К. Целов. Госпожа Руска Бояджиева - член на УН, бе водещ в поздравителната програма. На щандовете бяха изложени ястия, направени по кулинарни рецепти на партноьрските държави.

Плакатът на 3"А" клас (кл. ръководител Иванка Петкова) призовава:

"Подари добрина!"

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.