ДРАМА В КЛАСНАТА СТАЯ

Драмата в час по математика 

2 "Б" клас, класен ръководител Иванка Кирова

 

Учениците от 4 "В" клас с класен ръководител Елисавета Иванова подготвиха драматизации на приказки, които изучиха в часовете по английски език и представиха пред своите родители в последния учебен ден. Идеите и изработката на костюми, маски, грим и декори са на четвъртокласниците и техните родители. 

Заглавия на приказките: "Snow White" ("Снежанка"), "Lazy Mouse and Buzy Mouse" ("Мързеливата мишка и работливата мишка") и "The Тiger and Тhe Мonkey" ("Тигърът и маймунката") 

Театрален клуб "Аладин" -  3 "Б" клас представя:

"Златна българска приказка"

от Мая Дългъчева

 
Художествен ръководител: Нели Бакърджиева

 

 

ВИДЕО 

Оператор: Георги Янев

Учениците от 4 "в" клас научиха някои от драма-техниките в пантомимата, като начин на изразяване в театъра от своя кл. ръководител Елисавета Иванова, като участник в театралната работилница при посещението си в партньорското училище в гр. Уолсол. Преподавателите от Словакия  - Марица и Ева (Marica Šišková и Eva Hudecová) са показали тези похвати на учениците от театралния клуб в английското училище.

 

Децата от 3 "Б" клас с класен ръководител г-жа Нели Бакърджиева поканиха своите родители да им представят драматизация по Коледен  сценарий. Малките артисти се подготвяха с ентусуазъм и отговорност за празника. Те показаха отново, че умеят да се справят с дълги текстове за заучаване, да подготвят декори за сцена, музика, костюми на герои. Представлението премина отлично!

 

"Приказките на Хитър Петър"

 драматизация на учениците от I "в" клас.

Класен ръководител г-жа Теодора Христова

Учениците от 1."Б" клас с кл. ръководител г-жа Теодора Христова представиха драматизация на приказката на Георги Райчев "Най-хубавото птиче" пред своите родители. 

ВИДЕО 1."Б" клас

Учениците от III "В" клас подготвиха и представиха пред първокласниците и второкласниците “Карнавал на есента” –  драматизация по приказката на Леда Милева “Листата на брезата”.Те сами изработиха своите маски.Изготвиха и две табла , отразяващи тази проява на класа – едното бе поставено в коридора на І етаж, а другото – в класната стая. Проявата бе отразена със снимки и в сайта на класа, училището и на Проекта.

ЕСЕНЕН ПРАЗНИК в 3 "В" клас; Класен ръководител: РАЙНА КОВАЧЕВА

"Вълшебният свят, скрит между шарените корици..."

3 "Б" клас; класен ръководител: Нели Бакърджиева

 

"ГРОЗДОБЕРАЧИ" -  I "в" клас

Класен ръководител: Лидия Иванова

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация