Бургас, БЪЛГАРИЯ

Адрес: Основно училище "Любен Каравелов"

ул. "Любен Каравелов" № 69

гр. Бургас

Уебсайт: www.lkaravelov.net

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.