Сомма Везувиана, ИТАЛИЯ

Адрес: 1° CIRCOLO DIDATTICO "R. ARFE'"

via Roma 59

80049 Somma Vesuviana

ITALY

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.