Варшава,Весола, ПОЛША

Адрес: SZKOLA PODSTAWOWA NR171 im. STANISLAWA STASZICA                     

ul. Armii Krajowej 39

05-075   WARSZAWA WESOLA

POLAND

Уебсайт: www.sp171wesola.edu.pl

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.