Партньорска среща в гр. Нитра, Словакия

29.05.2012 22:30

От 21 май до 25 май 2012 се проведе третата партньорска среща по проекта. Участници в нея бяха Катина от 3 "а" кл., София от 4"а" кл., Валентина от 5 "а" кл. и Евелина от 6 "а" кл. Те се представиха отлично с етюд - пантомима с тематична насоченост: "Опазване на околната среда". Те станаха приятели с децата от училищата от Великобритания, Полша, Румъния, Словакия. Момичетата гостуваха в семейства на ученици от партноьрското училище. Срещата остави незабравими спомени и преживявания. Г-жа Сотирова, г-жа Кирова и г-жа Иванова бяха представители на екипа учители от нашето училище.