ПАРТНЬОРСКИ ВИЗИТИ

Партньорските визити са разпределени през периода на двете работни години според предварителен план. Някои от тях бяха уточнени по дати и място на първата работна визита в Румъния, а други срещи предстоят да бъдат планирани с по-голяма точност през следващата учебна година.

 

Вляво са публикувани страниците, които дават информация за проведените работни срещи.

Фотогалериите могат да бъдат разгледани, като се кликне върху имената на държавите в таблицата по-долу.

 

ДЪРЖАВА

 

 ДАТА

 

 РУМЪНИЯ 

 

 

16 - 22 ОКТОМВРИ, 2011 г.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

 

3 - 10 МАРТ, 2012 г.

 

СЛОВАКИЯ

 

 

21 - 25 МАЙ, 2012 г.

 

ПОЛША 

 

 

20 - 27 ОКТОМВРИ, 2012 г.

 

ИТАЛИЯ

 

 

10 - 15 ДЕКЕМВРИ, 2012 г.

 

ТУРЦИЯ

 

 

22 - 26 АПРИЛ, 2013 г.

 

БЪЛГАРИЯ

 

 

13 - 17  МАЙ, 2013 г.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.