БЪЛГАРИЯ, Бургас

Работната партньорска среща се проведе от 13 до 17 май 2013 година.

Информация за работната визита в текст и фотоси може да се види, като се кликне на линка, публикуван по-долу:

 

gallery-bulgaria.weebly.com/

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.