ИТАЛИЯ, Сомма Везувиана

Работната партнорска среща се осъществи в периода 10 - 15 декември 2012 г.

Информация за работната визита в текст и фотоси може да се види, като се кликне на линка, публикуван по-долу:

 

gallery-italy.weebly.com/

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.