РУМЪНИЯ, Санкел

Информация в текст, фотоси с коментар и видеофайлове може да се види, като се посети сайта, публикуван по-долу:

www.gallery-romania.weebly.com

Визита в Румъния, Санкел

Сертификат за участие в работната визита