СЛОВАКИЯ, Нитра

Работната партньорска визита се проведе от  21 до 25 май' 2012 година.

Информация за работната визита в текст и фотоси може да се види, като се кликне на линка, публикуван по-долу:

gallery-slovakia.weebly.com/

Сертификат за участие в работна визита

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.