ТУРЦИЯ, Бурса

 

Работната партньорска визита се проведе

от 22 до 26 април 2013 година.

 

Информация за работната визита в текст и фотоси може да се види, като се кликне на линка, публикуван по-долу:

gallery-turkey.weebly.com/

Сертификат за участие на екипа в партньорската визита

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация (съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.