Учебна 2011/2012 година

ФЕСТИВАЛ "ЕСЕН" 

За да се разгледат снимките от галерията, трябва да се щракне върху снимката по-долу.

"ГРОЗДОБЕРАЧИ" 1 "В" клас

КАСТИНГ ЗА КЛУБ "Театър"

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.