Многоезични речници

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.

Думи и изрази от ежедневието на английски и български език. 

 

 

Полша

 

 

Словакия

 

 

Румъния

 

 

Италия