КЛУБ "ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ"

Работен екип: Георги Янев, Галина Томова, Тодор Жеков

Видео: Георги Янев

3 "Б" клас, ръководител: Нели Бакърджиева

Кът "Коменски" 
Тема: Доброволчеството и Фотогалерия от партньорската визита в Румъния

Снимки: Галина Томова

 
Фото екипът, който улови всички моменти от Есенния фестивал.
Ръководител Георги Янев

Работни моменти от часовете по Изобразително изкуство.

Тема: Идеи за лого на проекта от "Сянката към светлината"

Снимки: Галина Томова

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.