КЛУБ "КОМЕНСКИ"

Работен екип: Елисавета Иванова, Гинка Сотирова

Екипът за управление на проекта и представителите на ученическите тройки от класовете правят своите седмични сбирки всеки вторник в 12:30 ч. в стаята на Клуб "Коменски". Обсъждат се извършените дейности и предстоящите задачи по Плана за дейността на проекта. 

Кът "Коменски" - м. март 

Табло с фотоси от партньорската среща във Великобритания, гр. Уолсол

Кът "Коменски" м. януари-февруари 2012 г.

Учениците от 3 "В" клас, кл. ръководител Райна Ковачева подготвиха Коледния брой на Кът "Коменски" на първия етаж на училището. Материалите представиха информация за традициите за празнуването на Коледа и Нова година в партньорските държави.

м. декември, 2011 г.

Клуб "Коменски"

 
Кът "Коменски" м. ноември, 2011 г.
Kyt Komenski 2 - slideshows
 
Кът "Коменски" и стаята на Клуб "Коменски"
м. септември-октомври" 2011 г.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.