КЛУБ "РЕДКОЛЕГИЯ" 

Работен екип: Диана Чанева, Райна Ковачева, Росица Стефанова

 

Учениците от 3 "В" клас, кл. ръководител Райна Ковачева подготвиха Коледния брой на Кът "Коменски" на първия етаж на училището. Материалите представиха информация за традициите за празнуването на Коледа и Нова година в партньорските държави.

 

Класни табла на V "б" клас

Кл. ръководител: Диана Чанева

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.