КЛУБ "ТЕАТЪР"

Работен екип: Диди Генчева, Теодора Христова, Ирен Попов, Георги Янев

Среща с бургаския режисьор и актьор Христо Симеонов

Момент от репетицията на учениците, които ще представят нашето училище по време на работната визита в Словакия. Екипът от артисти е следния: Катина Бойкова от 3"а" клас, София Бонева от 4"а" клас, Валентина Иванова от 5"а" клас, Евелина Премянова от 6"а" клас.  Те подготвят пантомима на тема: "Опазване на околната среда". Госпожа Иванка Кирова е техният помощник по време на репетициите, госпожа Димова дава последни напътствия. Госпожица Диди Генчева е съветник за сюжета на пантомимата. Пожелаваме успех на екипа!

Видеоклипът представя как децата от партньорското училище в гр. Нитра, Словакия използват пантомима, за да изразят сюжета на етюда, чувствата на героите, развитието на действието. Предметите, които използват (шапка, пръчица..) са символи.

Емоции, изразени от децата от 3. и 4. клас. презентациите са публикувани в www.etwinning.net и www.voicethread.com ,за да бъдат споделени с училищата - партньори. Ще очакваме коментари.

 

Еmotions-Bg

 

View more presentations or Upload your own.

 

Презентация на учениците от партньорското училище в гр. Весола , Полша - изразяване на емоции и чувства 

 

Тази презентация представя как децата от училището в гр. Уолсол, Обединеното кралство, показват с мимики на лицето си своите емоции. Изработена и публикувана в сайта www.etwinning.net  от учителите, партньори по проекта.

 

Учениците от Санкел, Румъния, представят различни настроения чрез изражението на лицето си. 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.