В подменюто вляво са категориите:

ПРОГРАМА "КОМЕНСКИ", КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА, СТРАТЕГИЯ НА ПРОЕКТА, ПРОЕКТЕН ПЛАН, МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТА.

ЗА ПРОЕКТА

15.09.2011 г. 

Тържествено откриване на учебната 2011/2012 г. в ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас

Госпожа Анета Димова, Директор на училището, обяви старта на проекта "От сянката към светлината" пред ученици, родители, представители на РИО Бургас, общественост. В обръщението си госпожа Димова информира за високата оценка дадена на проекта при селекцията от Центъра за разивитие на човешките ресурси, като координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европйския съюз. Беше дадена информация за партньорите на проекта, за продължителността на работа и планираните дейности, за очакваните резултати от партньорското сътрудничество.