КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА

"From shadow to light"

"От сянката към светлината"

Това партньорство създава възможност за нашите училища да бъде обогатен и улеснен процеса на преподаване и учене в нашите общности чрез дейностите на сътрудничеството. Черпейки от корените на народната традиция и достигайки до постиженията на модерния театър, ние искаме да използваме драма-техниките в класната стая. Ние искаме да включим различни институции, най-вече професионалните театри, които да организират за нас семинари и да подкрепят  нашия проект. Искаме да пишем, да композираме и да действаме в пиесата заедно, като всички дейности ще бъдат представени, записани и показани в нашите общности. Темата на пиесата ще бъде тясно свързана с въпроси, които са важни за нашето съществуване, в глобален аспект и по-специално, тя ще се занимава с въпроси, които засягат нашите ученици и нашите общности. Учениците ще решат какъв вид доброволческа дейност  ще подкрепим. Ние също ще анализираме 4-те  най-интересни фестивали - всеки в различен сезон, за да споделим информация за своите корени и обичаи, традиционните форми на изпълнение, свързаните с тях типични декори и костюми, маски.
Искаме да се развие интереса в изучаването на чужди езици, да се подобрят компетенциите по английски език, да се увеличи използването на собствения език и да се научат други форми за себеизразяване, тъй като ние ще се представим на нашите национални езици и на английски език. Учениците ще обменят материали и кореспонденция, ще работят над многоезичния речник, ще подработят  текстове за песни на техните езици, които ще използват по време на посещенията.
Учителите ще участват в работни сесии, относно използването на драмата в преподаването по техните учебните предмети. Ще се подготвят няколко уроци за ученици, а след това ще се работи над урочните планове, които ще се споделят по време на срещите по проекта. Ще се включат модификации за ученици със затруднения в обучението.
Учители и ученици ще използват различни инструменти в областта на ИКТ за проучване, ще научат Web 2.0, за да изработят многоезичен речник, да публикуват вестник на проекта, да подготвят плакати и обмен на информация в други полезни и интересни форми. Учениците ще бъдат въведени в многостранни дейности и техният  широк избор ще даде възможност на всички ученици да опитат различни роли и да развиват своите умения. Проектът отразява всички хоризонтални въпроси и подкрепя развитието на повечето от ключовите компетенции. Той ще бъде тясно интегриран в училищните програми и ще включва активното участие на родителите, местната власт и други партньори. Резултатите ще бъдат широко разпространени.

 

Полша, Румъния, Словакия, България, Великобритания, Турция, Италия