МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТА

 

 

Вътрешно-училищният екип за управление на проекта организира Пресконференция на 20.09.2011 г. в Залата на Община Бургас с цел популяризиране идеите за участие в проект за междуучилищни партньорства по Секторна програма „Коменски“, Оперативна програма „Учене през целия живот“, финансирана от Европейската комисия.  Интерес към събитието проявиха няколко местни медии:Burgasnews, Globusnews,  Focusnews, Burgas24 и др.

Линк към статията: globusnews.net/?p=33126

Линк към статията: news.burgas24.bg/289010.html