СТРАТЕГИЯ НА ПРОЕКТА 

Европейски социален фонд

Оперативна програма „Учене през целия живот“

Секторна програма „Коменски“

Многостранен проект за сътрудничество между училища от Европа

Тема на проекта: "From Shadow To Light” / „От сянката към светлината"

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 20 000 евро

Период на легитимност на дейностите: 24.08.2011- 31.07.2013 г.

Партньорски училища: 

ПОЛША, ВАРШАВА, Весола

координатор

SZKOLA PODSTAWOWA NR171 im. STANISLAWA STASZICA 

БЪЛГАРИЯ, БУРГАС

ОУ "Любен Каравелов"

РУМЪНИЯ, САНКЕЛ

Scoala cu clasele I-VIII "Ion Pop Reteganul" 

СЛОВАКИЯ, НИТРА

Zakladna umelecka skola Jozefa Rosinskeho 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УОЛСОЛ

LEIGHSWOOD SCHOOL

ТУРЦИЯ, БУРСА

Ozel Bursa Doga Ilkogretim Okulu

ИТАЛИЯ, СОММА ВЕЗУВИАНА

1° CIRCOLO DIDATTICO "R. ARFE'

МОБИЛОСТИ: 24 (12+12) минимум

КООРДИНАТОР: Елисавета Иванова

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕНА ПРОЕКТА:

Гинка Сотирова, Елисавета Иванова (за учебната 2011-2012 г.), Диди Генчева, Райна Ковачева, Диана Чанева, Тодор Жеков

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.