Международен проект за междуучилищни партньорства

по европейска програма "Учене през целия живот",

секторна програма "Коменски", 2011-2013 година

"FROM SHADOW TO LIGHT"  

"ОТ СЯНКАТА КЪМ СВЕТЛИНАТА"

Училищни екипи за изпълнение на дейностите по проекта

                Партньорски училищни екипи

                      от седем европейски държави

АНЕТА ДИМОВА

ДИРЕКТОР на ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", гр. БУРГАС

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

         ОФИЦИАЛНО ЛОГО

     НА ПРОЕКТА - СЛОВАКИЯ

News

Фестивал "Есен"

09.11.2011 22:54
 На 30.11.11 г. от 18:00 часа в Училищния спортен салон се проведе фестивал "Есен" - първата масова инициатива, свързана с проекта от "От сянката към светлината". В него участваха учениците от Клуб "Театър", Вокална група "Усмивка", ученици от хореографските паралелки. Представянето на...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Училищен конкурс за лого на проекта

За повече информация "клик" върху рисунката.

"Коменски" е секторна програма на най-значимата европейска програма за образование и обучение  "Учене през целия живот", финансирана от Европейската комисия. Насочена е към средното образование и дава възможност за участие в европейски образователни проекти, в индивидуална и групова мобилност. Работи за засилване на европейските измерения в образованието.

Повече информация: ТУК