Партньорска среща в Словакия

30.04.2012 14:06

Предстои среща на партньорските училища в Словакия, гр. Нитра от 21 май до 25 май. Екипът от ученици се подготвя с представяне на пантомима. Тематиката на етюда е опазване на околната среда.