Нитра, СЛОВАКИЯ

АдресZakladna umelecka skola Jozefa Rosinskeho v Nitre

Vajanského 1

949 01 Nitra

SLOVAKIA

Интернет адрес: www.zusnitra.sk

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.