ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас

Календарен план

на дейностите по проект "От сянката към светлината"

за учебната 2011-2012 година 

За да се прочете публикувания документ, трябва да се кликва върху стрелкичките вдясно и вляво върху рамката. За да се увеличи, трябва да се кликне върху флашфайла. Затвяря се с бутон "X" от лентата с инструменти.