ПОЛША, Варшава-Весола

Работната партньорска визита се проведе от  20 до 27 октомври, 2012 година

 

 

Информация за работната визита в текст и фотоси може да се види, като се кликне на линка, публикуван по-долу:


gallery-poland.weebly.com/

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.