ТЕМАТИЧНИ ИЗЛОЖБИ 

Изложба - Есенен фестивал -

маски, костюми, грим, декори

 

Учениците от 3 "Б" клас, кл. ръководител Нели Бакърджиева, изработиха и оцветиха есенни листа от хартия и украсиха класната стая с гирлянд.

Учениците от I "а" клас ОУ „Любен Каравелов“, следвайки думите на патрона на училището във вестник „Свобода“ от 1872г.: „Аз обичам народния живот – с неговите обреди и обичаи; аз бих желал да покажа всеки му моя народ с неговите бели къщи, с неговите песни и с неговите празнични обреди.“, решиха да се приобщят към традициите и обичаите на нашия народ и участвайки в проекта „От сянката към светлината“, да ги покажат на партньорите ни от проекта.

Участвайки в есенния фестивал посветен на проекта, със своите сръчни ръце учениците от I "а" клас изготвиха изложба от картини, макети и пана на тема „Моят град – чист и светъл“. Снимки и текст са публикувани в сайта www.etwinning.net  в мнюто за споделяне с партньорите на материали за училищата.

ЕСЕНЕН КЪТ С ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ, ХАРТИЯ, МОЗАЙКИ и др., сътворен и аранжиран от учениците от 4 "А" клас. Класен ръководител: Гинка Сотирова

 

АПЛИКАЦИИ от ЕСЕННИ ЛИСТА, ИЗРАБОТЕНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4 "В" КЛАС,

Класен ръководител Елисавета Иванова

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация ( съобщение) отразява само личностните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.