ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

За да се прочете публикувания по-долу документ, трябва да се кликне с ляв бутон на мишката върху него и да се използват стрелките  за разлистване. За по-голямо увеличение, трябва да се кликне повторно върху страницата. За затваряне на прозореца се използва бутон "X" от лентата с инструменти.

 

 

ФОТОАЛБУМ ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА - 20.09.2011 г.

 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА